Piomar House8-10 lat

Dzieciom w wieku 8-10 lat proponujemy zajęcia koncetrujące się na rozwijaniu kompetencji rozumienia ze słuchu i mówienia w języku obcym. Dodatkowo wplatamy techniki pamięciowe aby umożliwić uczniom efektywne zapamiętywanie nowego słownictwa i reguł gramatycznych.

Tworzymy na zajęciach sytuacje odpowiadające tym z życia codziennego, dzięki czemu dzieci posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, stosując go przede wszystkim jako technikę do porozumiewania się.

Dostosowujemy tematykę zajęć i materiały dydaktyczne do zainteresowań i potrzeb dzieci. Oprócz podręczników, wykorzystujemy różnorodne gry, zabawy i quizy językowe oraz inne nowoczesne, a co najważniejsze skuteczne metody nauczania. Nasi lektorzy prowadzący zajęcia są specjalnie przeszkoleni do pracy z dziećmi.

 

Organizacja kursu:

  • CERTYFIKAT udziału w kursie
  • możliwość bieżącego monitoringu postępów dzieci

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms