Piomar HouseInnowacyjne systemy językowe

PIOMAR HOUSE zajmuje się dostarczeniem klientom idywidualnym oraz instytucjom zajmującym się nauczaniem języków obcych innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych pozwalających na efektywne nauczanie określonych kompetencji językowych.

Zadowolenie wynikające ze skuteczności nauczania języka niemieckiego systemem Piomar House spowodowało , iż podjęliśmy prace nad stworzeniem nowego systemu do nauki języka angielskiego.

Mając na uwadze rosnące wymagania klientów, nasycenie rynku edukacyjnego stworzyliśmy system CCID do nauki języka angielskiego, który pozwoli wyróżnić się wśród konkurencji, a jego nowoczesna forma, atrakcyjna metoda i wysoka skuteczność nauczania przyniesie zadowolenie uczestnikom zajęć.

 

CCID to innowacyjny system edukacyjny w stosunku do masowych, biernych, mechanicznych metod uczenia języka. Aktywizuje naturalne predyspozycje językowe oraz uwzględnia indywidualny profil osoby uczącej się. Dzięki temu nauka staje się łatwiejsza i szybsza.

Materiał jest ujęty w 3 podręcznikach Student’s Book – podzielonych na 7 unitów.

Ich ukończenie gwarantuje nabycie kompetencji słownictwa i gramatyki w zakresie standardu egzaminacyjnego określonego przez poziom A2+ TELC.

 

Dlaczego system CCID jest innowacyjny?

  1. Łączy w sobie metodę komunikatywną i bezpośrednią
  2. Konwersacyjny charakter zajęć czyni je ciekawsze, bardziej dynamiczne i efektywniejsze
  3. Stawia na praktykę i trening a nie teorie
  4. Wykorzystuje metody aktywizujące eliminując monotonie na zajęciach
  5. Indywidualizuje uczestnika w grupie (dostrzega silne strony każdej osoby - wzrokowcy, słuchowcy, kinestycy)
  6. Umożliwia uczestnikowi samoocenę nabytych umiejętności oraz pozwala na ewaluację postępów

 

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms