Piomar HouseJęzyk angielski

 

CCID to innowacyjny system edukacyjny w stosunku do masowych, biernych, mechanicznych metod uczenia języka. Aktywizuje naturalne predyspozycje językowe oraz uwzględnia indywidualny profil osoby uczącej się. Dzięki temu nauka staje się łatwiejsza i szybsza.

Materiał jest ujęty w 3 podręcznikach Student’s Book – podzielonych na 7 unitów. Ich ukończenie gwarantuje nabycie kompetencji słownictwa i gramatyki w zakresie standardu egzaminacyjnego określonego przez poziom A2+ TELC

 

Dlaczego system CCID jest innowacyjny?

  • Łączy w sobie metodę komunikatywną i bezpośrednią
  • Konwersacyjny charakter zajęć czyni je ciekawsze, bardziej dynamiczne i efektywniejsze
  • Stawia na praktykę i trening a nie teorie
  • Wykorzystuje metody aktywizujące eliminując monotonie na zajęciach
  • Indywidualizuje uczestnika w grupie (dostrzega silne strony każdej osoby – wzrokowcy, słuchowcy, kinestycy)
  • Umożliwia uczestnikowi samoocenę nabytych umiejętności oraz pozwala na ewaluację postępów

 

Celem nauki jest nabycie umiejętności sprawnego i skutecznego porozumiewania się w obrębie różnych sytuacji życia codziennego oraz miejscu pracy. Nauka odbywa się w kontekście konkretnych celów i zadań a praktyczne ćwiczenia symulujące określone wydarzenia pozwalają efektywnie rozwijać wszystkie kompetencje językowe.

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms