Piomar HouseKursy dla dzieci

Kursy dla Dzieci w wieku od 5-13 lat

PIOMAR HOUSE stworzył specjalnie dla tej grupy wiekowej programy nauczania języka angielskiego oraz języka niemieckiego oparte na modelu naturalnej akwizycji języka poprzez różnorodne techniki i formy zabawy. Nieodłącznym elementem procesu nauki jest program technik pamięciowych, wpierający efektywność i skuteczność nabywanych umiejętności.
W trakcie kursu urządzamy przedstawienia muzyczne, teatralne, organizujemy konkursy i Quizy.

Kurs w PIOMAR HOUSE to:

  • nauka wykorzystująca potrzebę zabawy – dzieci bawiąc się będą naturalnie i niezwykle szybko chłonąć nowe słownictwo i struktury
  • zajęcia oparte na zdolnościach słuchowych, wzrokowych oraz kinestetycznych
  • możliwość bieżącego monitoringu przez rodziców postępów dzieci

 

Uczymy z podręczników renomowanych wydawnictw Oxford University Press, Longman, Klett oraz wykorzystujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Celem kursu jest:

1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności:

  • rozumienia ze słuchu,
  • mówienia,
  • pisania krótkich form,
  • czytania

 

2. Systematyczna nauka gramatyki z użyciem elementów zabawy, z szerokim wykorzystaniem:

  • historyjek obrazkowych
  • piosenek
  • rymowanek

 

3. Wspólne czytanie tekstów z podziałem na role i odgrywaniem poszczególnych wcieleń bohaterów.

4. Odgrywanie mini-scenek dialogowych.

5. Wykorzystanie audiowizualnych pomocy naukowych.

6. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia krótkich rozmówek i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

7. Stałe utrwalanie poznanego wcześniej materiału.

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms