Piomar House



Kursy dla młodzieży

 

Specjalnie dla młodzieży PIOMAR HOUSE stworzył kursy językowe zróznicowane pod względem potrzeb, możliwości intelektualnych oraz zainteresowań. Taki podział pozwala lepiej skorelować program zajęć i uzyskać pożądane cele kursu. Na zajęciach lektorzy twórczo wykorzystują ćwiczenia i gry językowe angażujące emocje i całą osobowość uczącego się. Wytwarzane sytuacje językowe imitują przy tym rzeczywistą komunikację ludzi z krajów anglosaskich.

Dodatkowo wzbudzamy ciekawość i zachecamy młodych ludzi do uczestnictwa w społeczeństwie otwartym na inne kultury, w którym mogą zetknąć się z osobami reprezentującymi różne kraje i tradycje. Tym samym kreujemy pozytywne podejście do nauki języka i jego bogactwa kulturowego.

Rodzicom naszych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego monitoringu przebiegu kursu oraz indywidualnych postępów dziecka.

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms