Piomar HouseKursy egzaminacyjne Goethe - Institut

 

Certyfikaty Goethe Institut uznawane są w Niemczech i w wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości języka niemieckiego.

PIOMAR HOUSE oferuje przygotowanie do zdania egzaminów Goethe Institut i uzyskania certyfikatu międzynarodowego dwóch typów:

  • Zertifikat Deutsch (ZD) (od 16 lat) - najpopularniejszy certyfikat Goethe Institut poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie samodzielności językowej, odpowiadającym poziomowi B1 wg standardów Unii Europejskiej. Jego pozytywne zdanie gwarantuje swobodne posługiwanie się językiem niemieckim w podstawowych sytuacjach życiowych. ZD zwiększa szanse na rynku pracy, gdyż jest ceniony przez pracodawców.
  • Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) - egzamin ZMP poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie kompetencji językowej (C1 wg norm EU), umożliwiającym swobodne komunikowanie się tak w mowie jak i w piśmie.
    Certyfikat ZMP umożliwia uzyskanie zwolnienia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wielu uczelniach wyższych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Celem kursu jest opanowanie zagadnień gramatycznych, wzbogacenie zasobów słownictwa, nabycie sprawności wypowiadania się na różne tematy w języku niemieckiem, doskonalenie umiejętności pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem.Dodatkowym komponentem jest poznanie form, wymogów i technik zdawania egzaminu.
W trakcie trwania kursu PIOMAR HOUSE organizuje egzamin próbny na bazie autentycznych materiałów, po którym uczestnicy zostają ukierunkowani pod kątem indywidualnych potrzeb.

Organizacja kursu:

  • 2 semestry nauki - 120 h zajęć / 45 min.
  • 2 x 90 minut lub 1 x 180 minut w tygodniu
  • zajęcia grupowe lub indywidualne
  • grupy 6-10 osób

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms