Piomar HouseKursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne w PIOMAR HOUSE skierowane są do osób, które mają częsty kontakt z językiem w pracy zawodowej oraz konieczność posługiwania się językiem obcym w różnych dziedzinach, kontekstach i branżach. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie potrzeb naszych uczestników oferujemy następujące rodzaje kursów specjalistycznych:

Kurs języka ogólnego z elementami biznesu - przeznaczony dla osób, które oprócz rozwijania ogólnej znajomości języka angielskiego chcą sprawnie komunikować się również w sytuacjach zawodowych.Program kursu jest uzupełniony o dodatkowe zagadnienia sugerowane i wybrane przez uczestników zajęć.

Kurs języka biznesowego - przeznaczony dla osób o minimum średniozaawansowanej znajomości języka, które pragną rozwinąć swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w nowoczesnym świecie biznesu takich jak: negocjacje,spotkania handlowe,dyskusje biznesowe, narady itp.

Kurs języka specjalistycznych dziedzin biznesu - kurs nastawiony na poszerzenie słownictwa i strategii komunikowania się z wybranej dziedziny:

  • obsługa biura/klienta - bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, przygotowanie i prowadzenie korespondencji obcojęzycznej, składanie zamówień, prowadzenie spotkań handlowych,delegacje i podróże słóżbowe,prezentacja działalności firmy, obsługa gości itp.
  • marketing i sprzedaż - negocjacje,marketing,rozmowy handlowe,reklama, promocje, badania rynku, popyt, podaż, uczestnictwo w targach itp.
  • bankowość - język finansów i bankowości, księgowość, inwestycje, handel, finanse osobiste a finanse firmy itp.

 

Organizacja kursu:

  • 60 h zajęć / 45 min.
  • 2 x 90 min. lub 1 x 180 min. w tygodniu
  • kurs indywidualny lub grupowy
  • CERTYFIKAT nabytych umiejętności

 

Intensywność zajęć może być ustalana zależnie od pożądanej efektywności kursu
i szybkości osiąganych rezultatów - wymierne rezultaty można zaobserwować po 60 godzinach.

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms