Piomar HouseLIDER PRZYSZŁOŚCI kierunek - PRZYWÓDZTWO

Data dodania:2008-02-04

Szanowni Państwo,

doceniając Państwa doświadczenie i pozycję rynkową w branży, zapraszamy Państwa do udziału w wywiadzie na temat „Skutecznego przewodzenia w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji, w oparciu o uznany model kompetencji LIDERA PRZYSZŁOŚCI”.

Wywiad stanowi część zakrojonego na szerszą skalę projektu badawczego dotyczącego codziennych działań i zachowań ludzkich związanych z przewodzeniem – na różnych poziomach, w warunkach globalizacji, realizowanego w Zakładzie Gospodarki Globalnej Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zofii Sawiczewskiej.

Uczestnictwo w Projekcie przyczyni się do wzrostu prestiżu Państwa firmy poprzez wzrost jakości i skuteczności realizowanych strategii, promocję firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy, sprecyzowanie zadań stojących przed kadrą zarządzającą w zakresie przewodzenia.

Celem wywiadu jest zidentyfikowanie Państwa kluczowych kompetencji i metod ich stosowania, w kontekście modelu "LIDERA PRZYSZŁOŚCI", pozwalających skutecznie działać w warunkach narastającej konkurencji globalnej.

Rezultatem wywiadu będzie diagnoza „PROFILU PRZYWÓDCY” respondenta oraz katalogu kluczowych kompetencji (zachowań, działań, postaw) warunkujących sukces lidera.

Osoby zainteresowane udziałem w wywiadzie prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia Internetem.

 

Informacje o Projekcie udzielane są pod następującymi numerami telefonów: http://piomarhouse.pl/?kontakt

 

Teraz mają Państwo okazję przekonać się, czy i w optymalny sposób przewodzą Państwo w swojej firmie. Przyjmując zaproszenie do udziały w wywiadzie prosimy zapoznać się ze strukturą wywiadu.

Struktura wywiadu:

  • Wywiad z respondentem (45-60min.)
  • Wypełnienie Arkusza Samooceny (AS) (10-15min.)
  • Anonimowe wypełnienie Arkusza Obserwatora (AO) przez 5 osób, z którymi najczęściej i najwięcej współpracuje respondent w swojej firmie (10-15min.)
  • REZULTAT – Profil Przywódcy respondenta w kontekście modelu „Lidera Przyszłości”.

 

Firmy, które wyrażą chęć udziału w wywiadzie, będą mogły uczestniczyć w II etapie projektu, w ramach którego zostaną zidentyfikowane najlepsze praktyki w przewodzeniu ludźmi. Na podstawie badania opublikowany zostanie Raport Specjalny na temat przywództwa i metod jego sprawowania w warunkach polskich. Osoby biorące udział w badaniu oraz pracownicy ich firm zostaną zaproszeni do udziału w projekcie refundowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Internetowej Projektodawcy.

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2022 | CMS by Quick.Cms