Piomar HouseTesty kwalifikacyjne

Wszystkie oferowane przez PIOMAR HOUSE szkolenia językowe odbywają się według wypracowanego przez nas na podstawie wieloletnich doświadczeń planu uzgadnianego każdorazowo z klientem, zawierającego niżej wymienione cechy:

  • ustalenie aktualnej znajomości języka poprzez testy kwalifikacyjne. Przeprowadzany test ma na celu ustalenie poziomów zaawansowania przyszłych słuchaczy. Poziomy opisywane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (poziomy od A1 do C2) sprawdzające w kolejności: zrozumienie, mówienie, słownictwo.
  • analiza potrzeb językowych klienta – odpowiedni kurs projektujemy dla Państwa firmy w oparciu o ściśle określone procedury i zawsze w drodze bezpośredniego kontaktu, określając stan znajomości języka, oczekiwania i cele oraz potrzeby uczestnika. Ustalamy sfery wymagające poprawy, oraz zagadnienia tematyczne, które powinny być uwzględnione w programie szkolenia.
  • analiza potrzeb uczestników zajęć - ma na celu zdefiniowanie profilu grupy (np.: profil ogólny, egzaminacyjny, biznesowy, itp.) zwłaszcza w odniesieniu do obecnie wykonywanej pracy. Analiza ta umożliwia również najbardziej optymalne dobranie lektora, podręcznika bazowego i programu nauczania.
  • zapewnienie stałej kontroli postępów w nauce poprzez:
  • audyt zajęć
  • akiety oceniając pracę lektorów
  • testy sprawdzające opanowanie materiału
  • końcowa ocena nabytych umiejętności - Certyfikat
  • sporządzanie raportów postępów uczestnika
  • ewaluacja i projektowanie dalszej nauki

 

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2022 | CMS by Quick.Cms