Piomar HouseUWAGA! W 100% DOFINANSOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE

Data dodania:2010-08-20

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki , Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób mieszkających lub zatrudnionych na terenie województwa dolnośląskie poprzez udział w organizowanym przez nas kursie języka angielskiego.
Kurs jest dofinansowany w 100 %

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w grupach 6-osobowych, odbywających się w okresie wrzesień – grudzień 2010 r., zajęcia odbywają się w siedzibie firmy PIOMAR HOUSE s. c w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 8E

Osoba deklarująca udział w projekcie powinna spełniać poniższe warunki:

  • Wiek 45 +
  • Wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno–prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • Jest osobą zamieszkałą i pracującą na terenie województwa dolnośląskiego
  • Pracuje w mikroprzedsiebiorstwie , małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Posiada przynajmniej średnie wykształcenie
  • Pracuje wyłącznie w sektorze prywatnym !

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do siedziby firmy Piomar House s.c w Głogowie

 

UWAGA
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

TEL. 076 / 835 26 04

 

KONTAKT:

Aneta Kaczorowska
Iwona Skokowska – Słaby
Piomar House s.c
Ul. Obrońców Pokoju 8e
Tel 076/835 26 04, 509 871 097
głogow@piomarhouse.com.pl

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms