Piomar HouseWarsztaty szkoleniowe PO KL 2007-2013 II edycja

Data dodania:2007-08-13

Rusza II edycja warsztatów szkoleniowych dotyczących SKUTECZNEGO BUDOWANIE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki.

Warsztat przeznaczony jest dla właścicieli firm szkoleniowych oraz osób myślących o planowaniu, organizowaniu oraz realizowaniu projektów szkoleniowych w ramach EFS PO KL 2007-2013.

W ramach warsztatu zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:
Przygotowanie charakterystyki projektu z uwzględnieniem aktualnego wzoru wniosku o dofinansowanie:

a) cel projektu

a. potrzeba realizacji projektu (drzewo problemów)
b. cele ogólne i szczegółowe z perspektywy firmy szkoleniowej
c. zgodność celów z PO KL i planem działań

b) grupy docelowe

a. charakterystyka beneficjentów
b. wybór grupy docelowej
c. sposoby rekrutacji uczestników

c) działania

a. budżet projektu
b. harmonogram projektu

d) rezultaty

a. twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
b. sposoby monitorowania osiągniętych rezultatów
c. powiązanie osiągniętych rezultatów z celami projektu

e) potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

a. doświadczenie projektodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć/ projektów
b. sposób zarządzania projektem
c. opis zaplecza technicznego i kadr zaangażowanej w realizację projektu
d. przychody projektodawcy za poprzedni rok obrotowy

 

Zadania do przygotowania na warsztat przez uczestnika:

  • plan wraz z kosztorysem szkoleń do realizacji uwzględniający proces rekrutacji uczestników
  • propozycja struktury zarządzania z podziałem na role i realizowane zadania z uwzględnieniem doświadczeń nabytych przy realizacji szkoleń komercyjnych
  • zebranie informacji związanych z budżetem: komercyjne ceny wynajmu sali, koszt usług księgowych (pełna księgowość), koszt godziny szkoleń trenerów, koszt wydruku ulotek A4 i plakatów A0, koszt wynajmu biura projektu (sala 20 m2), koszt przeprowadzenia audytu EFS, koszt administracji projektu (zatrudnienie osoby na 1/1 etatu z 3-letnim doświadczeniem zawodowym w biurze obsługi klienta lub w realizacji projektów EFS). Zalecane jest uczestnictwo w projekcie z własnym notebookiem.

 

Koszt uczestnictwa w warsztacie wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1099 PLN i powinien zostać uregulowany przelewem na konto firmy Piomar House Piotr Dzikowski nr PL 45 1750 1136 0000 0000 0119 1381 w terminie do 19 sierpnia 2007.
Każda firma może zgłosić 2 osoby. Każda następna osoba będzie umieszczana na liście rezerwowej a jej udział w warsztatach będzie uzależniony od ilości zgłoszeń.
Dojazd na miejsce warsztatu we własnym zakresie.
Koszt zakwaterowania w hotelu 70 PLN/dobę/os, 90PLN/dobę/2os.

Szczegóły pod numerem telefonu: 065 529 61 20

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2021 | CMS by Quick.Cms